Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding

Wat houdt de schoolbegeleiding in? Moeite met rekenen of taal kan soms knap lastig zijn. Het niveau en de snelheid in de klas liggen soms best hoog, waardoor uw kind zich onzeker kan gaan voelen. Daarom is deze schoolbegeleiding er niet alleen op gericht om beter te worden in rekenen en/of taal, maar ook om uw kind een boost te geven in zelfvertrouwen! 

Voor wie is de schoolbegeleiding? De begeleiding is bedoeld voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Hoe gaan we van start? Wanneer u uw kind aanmeldt dan plannen we een intakegesprek in waarbij u als ouder(s) aanwezig zal zijn. Indien mogelijk is uw kind er ook bij, om ook zijn of haar behoefte helder te krijgen. Tijdens dit gesprek bekijken we waar we de aandacht op gaan richten en wat een haalbaar doel is voor de aankomende sessies.

Dit kunt u verwachten

– Intakegesprek van 30 min
Intensieve individuele begeleiding van 45 min
– Gericht op spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en/of rekenen
– Aandacht voor eventuele onzekerheid
– Evaluatie na afloop

De begeleiding wordt aangeboden in de praktijk in Amsterdam Oost (Derde Oosterparkstraat 74a).

Tarieven

Kennismakingsgesprek (30 min):          gratis
Sessie (45 min):                                        € 50,-
Telefonisch consult (30 min):                 € 30,-

Inclusief:
– Voorbereiding en uitwerking
– Werkmateriaal
– Tussentijdse verslaglegging per e-mail of telefoon

Deze tarieven gelden tot 1 januari 2024.

Interesse?

Is de Schoolbegeleiding iets wat uw kind verder zou kunnen helpen? Mail dan naar info@joywurtz.nl. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op voor een intakegesprek. 

FAQ

De schoolbegeleiding is bedoeld voor kinderen van basisschoolleeftijd die moeite hebben met rekenen, taal of lezen.

De kosten worden niet gedekt door de zorgverzekeraar. 

Het bedrag wordt achteraf per maand gefactureerd.